הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

השלמות פסק דין במחלוקת בין קבלן ומזמין 80016-2

תקציר

בית הדין הכריע במחלוקות אחרונות בין קבלן ומזמין כדי להשלים את פסק הדין הקודם שניתן
print

בס"ד, ט"ז אייר תשפ"א

28 אפריל 2021

תיק 80016-2

פסק דין סופי

בעניין שבין: התובע-קבלן     

ובין: הנתבע-מזמין

א.         רקע

התובע הוא קבלן שיפוצים והנתבע הוא שכנו שהזמין אצלו עבודת שיפוץ בביתו, שעיקרה הכנת יח"ד למגורים עבור בנו של הנתבע. בעקבות זאת התגלעו בין הצדדים שורה ארוכה של מחלוקות.

בתאריך ‏ה' אדר תשפ"א, ‏17 פברואר 2021 ניתן פסק דין חלקי, וניתנה ארכה לצדדים לכתוב לבית הדין האם יש מחלוקות שלא הוכרעו כדי שניתן יהיה להתייחס אליהן. הנתבע הגיש לבית הדין רשימה של נושאים והתובע בחר שלא להגיב. נדון בהם אחד לאחד.

ב.         אי ביצוע מדרגות + יסוד + פודסט

הנתבע ציין שדרש בכתב התביעה הנגדית המעודכן זיכוי עבור אי "בנית מדרגות + יסוד + פודסט"  סך 2500 ₪. הנתבע ציין כי הוא ויתר מיוזמתו על פריטים אלה, אולם, הוא הוא זכאי לזיכוי על כך. הוא תמחר את הזיכוי לפי התמחור בהצעת המחיר בסך 2,200 ₪.

התובע השיב כי הוא ביצע עבודות אחרות, כגון, שבירת מדרגות ולא קיבל עליהן תשלום, והן מקזזות את הסכום שדורש הנתבע.

דיון: הצדדים הסכימו על העובדות שמדובר בעבודה שלא בוצעה ואשר הנתבע זכאי לזיכוי בגינה. המחלוקת היא האם כנגד זה היה מגיע לתובע תשלום על הריסה שביצע.

בסעיף ט(5) לפסק הדין החלקי התייחסנו לתביעה של התובע וכך נכתב שם:

תגובת הנתבע: אכן מדובר בשינוי, אולם, במסגרת השינוי הוחלט שלא להרוס מדרגה אחת, וכן להרוס שתי מדרגות אחרות. בנוסף, חלק משמעותי מהתביעה בסעיף זה היא על פינוי פסולת שכלול בהתחייבות של התובע. כמו כן, השבירה נעשתה כדי לתקן ליקוי שהתובע גרם לו, ולכן אין לחייב על התוספת.

דיון: תביעה זו דורשת התייחסות של המומחה, ממילא, הגשתה בשיהוי גדול, לאחר שהתקיימו שני סיורים של המומחה אינה מאפשרת את בירורה כראוי, ועל כן אנו דוחים אותה.

כפי שניתן לראות, הנתבע הודה שמדובר בין השאר בתוספת עבודה שלא סוכם עליהן מראש. התביעה נדחתה על ידי בית הדין בגלל השיהוי. אולם כעת מדובר על תביעת קיזוז כנגד התביעה של הנתבע. בהקשר זה יש לציין כי הנתבע שהעיר באופן מדוקדק על דוחות המומחה לא העיר שהמומחה לא תמחר את ביצוע המדרגות והתייחס רק לליקוי במה שבוצע בפועל.

לאור כל זאת, אנו דוחים את דרישת הנתבע לתשלום על סעיף זה הן בגלל שיהוי והן בגלל שיש כנגדה טענה לתוספת עבודה מצד התובע.

ג.          זיכוי בגין אי התקנת דלת עץ – 600 ₪

סעיף ח' לפס"ד חלקי פריט שכותרתו "דלת חוץ נוספת". הנתבע ציין כי בפס"ד לא היתה התייחסות לזכותו של הנתבע לזיכוי בסך 600 ₪ על אי ביצוע דלת עץ עקב החלפתה בדלת פלדלת.

דיון: אכן התובע עצמו כתב שמגיע לנתבע זיכוי בסך 600 ₪, ולכן הטענה מתקבלת.

ד.         זיכוי בגין אי ביצוע חיפוי במטבח

סעיף י(1) לפס"ד חלקי, שכותרתו "חיפוי קיר מטבח לאורך השיש".

הנתבע טען כי יש טעות הקלדה בדו"ח המומחה בעניין זה.

דיון: הכרעת בית הדין לא התבססה על המומחה על פרשנות ההסכמים בין הצדדים, ולכן ההחלטה אינה משתנית.

ה.         הכנסת קופסה וצנרת לפאנל חשמל

סעיף ח לפס"ד חלקי, פריט שכותרתו "הכנסת קופסא וצנרת לפאנל חשמל תקשורת". הנתבע טען כי התובע דרש רק 400 ₪ עבור ביצוע פריט זה. המומחה תמחר גם עלות קופסת המולטימדיה שהתובע לא ביצע בסך 830 ₪.

דיון: מתקבל, יש להפחית 430 ₪.

ו.          עלות ברז

סעיף י(8) לפס"ד חלקי שכותרתו "קיזוז עבור ארונות אמבטיה (2) + כיור" העריך בית הדין ששווי ברז המטבח שבמחלוקת הוא 200 ₪. לטען הנתבע שווי הברז בהצעת המחיר הוא 550 ₪.

דיון: הטענה מתקבלת ע"פ התמחור בהצעת המחיר. יש להפחית עוד 230 ₪

ז.          דלת נמוכה

סעיף יא(1.6) לפס"ד חלקי שכותרתו "הגבהת גובה דלת כניסה".

הנתבע טען שבית הדין קבע שהדלת נמוכה ב-2 ס"מ בלבד מהתקן בזמן שהיא נמוכה ב-3.5 ס"מ, מה שמפריע לנתבע מאד.

דיון: בית הדין לא כתב שהדלת נמוכה ב-2 ס"מ אלא חזר על טענות הצדדים. ברור שהמומחה כתב שהדלת נמוכה ב-3.5 ס"מ כפי שכתב הנתבע. ובכל זאת בית הדין סבור שברמת המחירים של התובע אין פיצוי על ליקוי זה.

ח.         זיכוי על המטבח

סעיף יב(4-5) לפס"ד חלקי שכותרתם "לתמחר 3 מטר שיש אבן קיסר שלא סופק", "לתמחר כיור כפול למטבח שלא סופק".

בית הדין קבע שההסכמה בדיון הראשון לזכות את הנתבע בסך 5000 ₪ על אי ביצוע המטבח כוללת מספק גם את השיש והכיור. כעת טען הנתבע כי בנו אמר בדיון השני במפורש שהזיכוי כולל רק את הנגרות, ולכן אין ספק.

דיון: כאמור, הסיכום על הזיכוי נעשה בדיון הראשון ולכן מה שנאמר בדיון השני אינו ראייה מספקת. הטענה נדחית.

ט.         צילינדר

סעיף יג, בעניין המפתחות. בית הדין קבע שהתובע החזיר לנתבע את המפתחות ולכן לא היתה הצדקה לכך שהנתבע החזיר לתובע את המפתחות והחליף את הצילינדרים. הנתבע כתב שהוא החזיר לתובע את המפתחות ולכן החליף את הצילינדרים.

דיון: בית הדין התייחס לטענת הנתבע וכתב שהחלטתו לתת לתובע את המפתחות אינה מזכה אותו בפיצוי על החלפת הצילינדרים. לפיכך, הטענה נדחית.

י.          מע"מ

בסעיף ט"ז לפס"ד קמא קבע בית הדין כי על הנתבע לשלם מע"מ לתובע על כל עלות השיפוץ ועל התובע לתת קבלה על כל הסכומים שהתקבלו. כעת הנתבע טען שסך 15 אש"ח מתוך התמורה שנתן לתובע הועברו לבקשת התובע לחברת עולם הדלת השייכת לשותף של התובע. הנתבע מבקש לקבל חשבונית על סכום זה.

הנתבע השיב כי הוא מוכן להוציא חשבונית, אך חושש כי בסופו של דבר התובע לא ישלם לו. הנתבע הציע שהחשבונית תופקד בבית הדין.

דיון: בית הדין אינו משמש כנאמן של הצדדים, ולכן בקשת שני הצדדים נדחית. כדי לקבל את המע"מ על התובע להוציא חשבונית לנתבע, והתשלום יועבר לגוף שיוציא את החשבונית.

עד כה שילם הנתבע לתובע 75,000 ₪ עבור העבודה. בפסק דין הקודם נקבע כי על הנתבע לשלם לתובע סך 9,703 ₪ נוספים בגין יתרת חובו לאחר ניכוי בגין ליקויים וחוסרים. מסכום זה יש להפחית 1,260 ₪ עבור זיכויים שנפסקו בפסק דין זה (ראו חישוב בסעיף ‎יב לקמן). נמצא שהתמורה המגיעה לתובע על העבודה היא בסך 83,443 ₪.

לפיכך, על הנתבע לשלם מע"מ בשיעור 17% בסך 14,185 ₪, בתמורה, על התובע לתת לנתבע קבלה על כל הסכום ששולם.

בנוסף, הנתבע ביקש לקבל חשבונית מס טרם לתשלום, והתובע השיב שכיוון שאינו סומך על התובע שישלם הוא מבקש שבית הדין יתווך בעניין זה. בית הדין אינו נוהג לשמש כמתווך בין צדדים. מה גם שבמקרה זה לא נטען שלנתבע לא קושי לשלם וכדומה. לפיכך, התובע יוציא חשבונית מס לנתבע ואחריה הנתבע ישלם.

יא.        הפגם המוסרי

הנתבע טען כי לא נפל כל פגם בהתנהלות שלו מול התובע.

דיון: נושא זה כבר נדון בפס"ד החלקי ולא נדון בו שוב.

יב.        סיכום

בפסק הדין החלקי נקבע כי הנתבע חייב לתובע 9,703 ₪ בגין יתרת חוב עבור העבודה.

כעת יש להפחית את הזיכויים הבאים:

מדרגות ופודסט 0

זיכוי עבור דלת  600

זיכוי בגין חיפוי מטבח    0

הכנסת קופסה וצנרת לפאנל חשמל          430

עלות ברז           230

דלת נמוכה        0

זיכוי על מטבח   0

צילינדר 0

סה"כ זיכויים נוספים     1260 ₪

נמצא שסה"כ חייב הנתבע לתובע 8,443 ₪.

הנתבע חייב לתובע 14,185 ₪ בגין תשלום מע"מ.

סה"כ חייב הנתבע לתובע כעת 22,628 ₪

בפסק הדין החלקי נקבע כי התובע חייב לנתבע 8,000 ₪.

לסיכום, על הנתבע לשלם לתובע 14,628 ₪.

מתוך סכום זה, ישלם הנתבע לבית הדין 877 ₪ עבור הוצאות משפט שהתובע חייב לבית הדין (עבור תשלום למומחה).

יג.         החלטות

1.         הנתבע חייב לשלם לתובע סך 14,185 ₪ עבור מע"מ, תשלום זה מותנה בכך שהתובע יעביר לנתבע חשבונית מס ע"ס 83,443 ₪. לפיכך, על התובע להעביר את חשבונית מס לנתבע החל מ-35 יום מהתאריך הנקוב על פסק הדין ורק שבוע לאחר קבלת החשבונית יעביר הנתבע את התשלום הנ"ל לגוף שהוציא את החשבונית.

2.         בנוסף, על הנתבע לשלם לתובע 443 ₪ נוספים בתוך 45 יום מהתאריך הנקוב על פס"ד זה.

3.         אם הנתבע ישלם לבית הדין 877 ₪ עד לתאריך הנ"ל, עבור הוצאות משפט שהתובע חייב לבית הדין, אזי סכום זה יופחת מחובו של הנתבע לתובע.

4.         ניתן להגיש בקשת רשות ערעור על פס"ד זה ועל פס"ד החלקי בתוך 30 יום מהתאריך הנקוב על פסק דין זה.

פסק הדין ניתן ביום ט"ז אייר תשפ"א, 28 אפריל 2021.

בזאת באנו על החתום

הרב עקיבא כהנא           הרב עדו רכניץ, אב"ד       הרב רועי משיח

@@@