הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

חיוב תשלומי הורים למוסד תורני 81083

תקציר

הנתבעים נדרשו לשלם תשלומי הורים עבור בנם שלומד במוסד של התובעת. לאחר שהנתבעים קיבלו הסברים מפורטים על מהות התשלומים הצדדים הגיעו להסכמות.
print

בס"ד, ז' בתשרי תשפ"ב

13 בספטמבר 2021

 תיק מס' 81083

פסק דין

בעניין שבין

התובעת [רשת מוסדות חינוך]

               לבין

הנתבעים

א.           רקע

הנתבעים הם הורי התלמיד *** שלמד בשנת הלימודים תשפ"א בכיתה ח' בבית ספר שהינו ישיבה  של הרשת החינוכית התובעת.

עם קבלתו לבית הספר חתמו ההורים על מסמך הכולל בין השאר התחייבות לשלם שכר לימוד. כמו כן הוסכם שבמקרה של חילוקי דעות בין הנהלת הרשת וההורים בכל הנוגע לתשלומי הורים יהיה בית הדין של ארץ חמדה גזית הפוסק בחילוקי דעות אלה.

ב.            טענות התובעת

התובעת טוענת שידוע להורים על כך שתשלומי ההורים נועדים עבור תוספת שעות לימוד ייחודיות ברשת כגון: סמינריונים, שבתות, טיולים, פיתוח אביזרי לימוד ועוד. בנוסף, חלק מתשלומי ההורים מוקצה להשתתפות בהוצאות ניהול הרשת.

חוב ההורים עבור בנם עמד בשנת הלימודים תשפ"א על סכום של 1981 ₪.

התובעת טוענת שעל ההורים לשלם חוב זה.

ג.            טענות הנתבעים

ראשית טוענים הנתבעים שלא קדמה לתביעה זו פנייה מתאימה מהרשת.

עוד טוענים הנתבעים ששנת תשפ"א הייתה שנת קורונה ולכן הוצאות בית הספר קטנו בהשוואה לשנים אחרות.

כמו כן מוסיפים הנתבעים לטעון שהוצאות הנהלת הרשת אינן עומדות בקנה מידה ראוי לניהול רשת תורנית, שכן משכורות חברי ההנהלה הנן מוגזמות, ואי אפשר להשית הוצאה זו על כתפי ההורים שגם כך נאלצים לשאת בעול כבד של הוצאות שכר לימוד לחינוך ילדיהם.

ד.            נושאי הדיון

1.            אפשרות הערעור

2.            גבולות הדיון

3.            מהלך הדיון והסכמות

ה.           אפשרות הערעור

בראשית הדיון הובהר לצדדים שבתיק זה לא תהיה אפשרות לערער על פסק הדין. למרות שברשת בתי הדין של ארץ חמדה גזית קיים הליך כזה, כיון שהמשאבים הנדרשים לקיים את ההליך כמקובל גבוהים מהתביעה עצמה לא ניתן לקיימו במסגרת תביעה זאת. במאמר המוסגר יאמר שמסיבה זאת הוחלט על קיום ההליך עצמו בהרכב של דיין יחיד.

ו.            גבולות הדיון

במהלך הדיון הובהר לצדדים שבמסגרת ההליך לא יתקיים דיון הנוגע לסדרי הניהול שלהרשת, ולמשכורות של מנהלי התובעת מוסדותיה.

כיום, סמכות בית הדין נובעת מכוחו של חוק הבוררות המאפשר לדון ולהכריע רק בנושאים שהצדדים לסכסוך הסמיכוהו לכך. בנוסף, במקרה ויש מחלוקת בין הצדדים האם נושא מסויים איננו חלק מהבוררות ואין לבורר סמכות לדון בכך – לא הבורר הוא זה שמוסמך להכריע האם הנושא אכן בסמכותו או לא, אלא עליו לפנות לבית משפט שיכריע ויגדיר מהם הנושאים שלגביהם ניתנה לו הסמכות לדון ולהכריע.

מן האמור עולה, שאין כאן המקום לדון ולהכריע בטענות הקשורות לנושאים הקשורים לציבור כולו ולא רק לפרט מסויים, כנתבעים במקרה שלפנינו. אלו נושאים כללים שאינם עומדים ביסוד הסכם פרטי בין הורי תלמיד למוסד, הסכם אשר מהווה את התשתית שעל גביו ומכוחו הוגשה התביעה.

ז.            מהלך הדיון והסכמות

נציג התובעת הסביר שהישיבה של התובעת מקיימת לימודי קדש בבקרים, ולאחר הצהריים לימודי חול. השעות הנוספות ממומנות על ידי תשלומי הורים.

נציג התובעת הוסיף שבמהלך שנת הלימודים הקודמת הייתה התחשבות מלאה עם ההורים שהיו בחל"ת מחמת הקורונה. לדבריו, הוסבר לנתבע מהי דרך החישוב של שכר הלימוד בשנת הקורונה, וכן שהחישוב נעשה בהתאם להוראות משרד החינוך.

בסיום הדיון, לאחר שהנתבעים קיבלו הסבר מפורט על מהות החוב וסיבותיו התיישבה דעתם, והם כתבו המחאה עבור תשלום כל החוב, ובכך באה לסיומה תביעה זאת.

ח.           החלטות

1.            לאחר תשלום שכר הלימוד לתובעת שהתקיים במעמד בית הדין התיק נסגר.

2.            והאמת והשלום אהבו.

פסק הדין ניתן בתאריך ז' בתשרי תשפ"ב, 13 בספטמבר 2021

בזאת באתי על החתום

________________

הרב אהרן כ"ץ, אב"ד

###