הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

מדיניות: זכויות יוצרים בהלכה

תקציר

סיכום כנס הדיינים תשפ"א
  1. מאז המצאת הדפוס כתבו רבים מהפוסקים שיש להגן על הזכויות הממוניות של היוצרים מסיבות שונות. [1]
  2. בהמשך לכך, ככלל, יש תוקף הלכתי לחוק זכויות יוצרים תשס"ח-2007, ויש בו משום תקנת המדינה.[2]
  3. על בית הדין לממונות לפרש את החוק בעצמו וליישם אותו בהתאם לנסיבות המקרה שלפניו, ולהכריע על פי ההלכה בנושאים שלא הוגדרו בחוק. [3]
  4. על בית הדין לשקול האם לקבל את החוק כאשר הוא מתיר פגיעה בזכויות יוצרים שאסורה על פי ההלכה. [4]

הערות

[1] ראו למשל: שו"ת רמ"א, י; שו"ת שואל ומשיב, קמא, א, מד; שו"ת נודע ביהודה תניינא חו"מ, כד; ועוד רבים מאד.

[2] הרב עזרא בצרי "זכות יוצרים", תחומין ו, עמ' 182, הרב שילה רפאל 'הגנה על זכויות מחברים', תורה שבעל פה כו, עמ' עא; עג; שו"ת התעוררות תשובה א, רלב; שו"ת בית יצחק (שמלקיש) יו"ד ב, עה; חו"מ, פ; שו"ת בית יצחק (שמלקיש) יו"ד ב, עה; חו"מ, פ; ועוד.

[3] ע"פ שו"ת מהריא"ז ענזיל, ד.

[4] יש לשקול האם בנסיבות העניין חוק הפוגע בזכויות המגיעות ליוצרים על פי ההלכה הוא בגדר תיקון המדינה או שמא לא.