הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

הפחתה בדמי השכירות לשוכרי קרוואן שניזוקו כתוצאה משינויים 79132

תקציר

התובעים השכירו קרוואן למגורים לנתבע במשך חמש שנים, במהלך השנה החמישית המשיכירם בנו מחסן, שגרם להריסת השביל, ונגרמו לנתבעים נזקים גדולים כתוצאה מכך הוא הפסיק לשלם שכר דירה.
print

 

פסק דין

בעניין שבין

משכירי קרוואן

התובעים

לבין

שוכר קרוואן

הנתבע

רקע והכרעה

התובעים (להלן: התובעים) השכירו קרוואן למגורים לנתבע (להלן: הנתבע), החל מ-1/8/14 עד 1/8/19.

בתאריך 21/10/18 החלו התובעים לבנות מחסן גדול בשטחם, הסמוך לבית הנתבע. כתוצאה מהעבודות נשבר שביל הגישה לרכב, לבית הנתבע והוא נאלץ להחנות את רכבו ברחוב, במרחק רב מהבית. כמו כן, כתוצאה מירידת גשמים גם ההליכה בשביל נעשתה קשה והתובעים ניסו לפתור באופן זמני בעיה זו על ידי הנחת קרשים על השביל. להמחשת הנזק סיפרו התובעים כי באחד הימים, הנתבע לא שעה לאזהרתם ונכנס עם רכבו לשביל ושקע שם והיה צריך לחלצו על ידי טרקטור. הצדדים פרטו נזקים נוספים שנגרמו לנתבע ומשפחתו, גם כתוצאה ממחסן נוסף שנבנה בסמיכות לדירתו.

כתוצאה מנזקים אלו, הפסיק הנתבע לשלם שכר דירה.

היה מוסכם על שני הצדדים קודם הדיון שעל התובעים לפצות את הנתבע על המטרד המשמעותי שנוצר. אך, הם נחלקו לגבי גובה סכום הפיצוי.

לאחר דין ודברים הציע בית הדין לצדדים להגיע לפשרה מוסכמת והצדדים קיבלו את הצעת בית הדין.

הנתבע הסכים להעביר ליד התובעים סך הכל: 3647 ₪ ובכך להביא לידי סיום את כלל התביעות והחשבונות שבין הצדדים כולל החזר עבור תיקון שנעשה וכן תשלומי חשמל מים וביוב.

הנתבע חילק תשלום זה לשלושה תשלומים על פי הסכמת התובעים והעביר ליד התובעים את הצ'קים לאלתר במקום.

התובעת העניקה לו אישור תשלום ובכך הסתיים העניין.

כמו כן, סוכם שהוצאות בית הדין בסך 200 ₪ יחולקו בשווה.

בית הדין מברך את הצדדים על כך שהשכילו לסיים את הסכסוך בפשרה ולהותיר את החברות ביניהם על כנה. בית הדין מעניק לפשרה זו תוקף של פסק דין.

פסק הדין ניתן ביום ב' בטבת תש"ף, 30 בדצמבר 2019

בזאת באתי על החתום

_________

הרב ציון כהן