הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

טיפול בתביעות שכבר נדונו בבית משפט 74092

תקציר

בית הדין אינו עוסק בפניות לדין תורה, לאחר שבית המשפט כבר פסק בה את דינו, אלא אם כן יפנו אליה שני הצדדים בהסכמה.
print

החלטה

א. פעילותה של רשת בתי דין ”ארץ חמדה - גזית” נועדה לשתי מטרות:

1.                  לאפשר לצדדים המעוניינים בכך להכריע את הסכסוך שביניהם עפ”י ההלכה ובהתאם לסמכות המוקנית מכוח חוק הבוררות.

2.                  לתת לצד אחד היתר הלכתי לפניה לבית משפט, או לתבוע תביעת נגד ולהעלות טענות משפטיות לא-הלכתיות בתביעה שהוגשה נגדו בבית משפט, כאשר הצד השני מסרב לדין תורה.

ב. מכאן שרשת בתי דין ”ארץ חמדה - גזית” מטפלת בפניה הנעשית ע”י צד אחד בלבד כאשר עדיין עומדת בפניו האפשרות המעשית להגיש תביעה בבית משפט בהתאם לסעיף א(2) דלעיל. אם אפשרות זו אינה קיימת מטפלת רשת בית דין ”ארץ חמדה - גזית” בפניות הנעשות בהסכמה של שני הצדדים בהתאם לסעיף א(1) דלעיל.

בנידון שלפנינו מדובר בתביעה שבית המשפט כבר פסק בה את דינו, כך שהאפשרות לפנות לבית המשפט כבר אינה קיימת. אשר על כן רשת בתי דין ”ארץ חמדה - גזית” לא תטפל בפניה אלא אם כן יפנו אליה שני הצדדים בהסכמה בהתאם לסעיף א(1) דלעיל.

בזאת באנו על החתום

הרב אברהם גיסר      הרב יהונתן בלס         הרב שלמה אישון