הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

תביעת פיצוי בגין חבלה 108-2

תקציר

כיוון שהצדדים לא הגיעו לפשרה בעניין גובה הפיצוי הכריע בית הדין.

שנינו במשנה בעוקצין: "אמר רבי שמעון בן חלפתא: לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום". בית הדין הכריע בפסק הביניים, שלמרות מורכבותו של המקרה שעומד בפנינו קיים בסיס עקרוני לחיוב. לאחר בחינת ההיבטים השונים, הציע בית הדין לצדדים את הצעת פשרה המובאת להלן. אנו מבקשים להביע הערכה עמוקה לשני הצדדים על כך, שלמרות הקושי הרב, קבלו את הצעת הפשרה של בית הדין, בהתייחס לסכום שמעבר לתביעות עליהם הוסכם שבית הדין יכריע באופן מפורט. פסק זה, מקיים את הדרכתו של ר' יהושע בן קורחה, ש"מצווה לבצוע" (סנהדרין ו'). אנו תקווה, שהצדדים ימשיכו לעשות מאמצים לקיים את מאמר הנביא זכריה (ח, ט"ז): "אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם". שלום בין המשפחות וכל המעורבים חשוב מאוד לטובת כל המעורבים במקרה קשה זה. 

1. הוצאות רפואיות ישירות

בית הדין קיבל את טענת הנתבעים שהיתה הצדקה לטיפולים שמעבר למה שהתקבל על ידי קופת החולים, ועל כן חייב על עלויות הטיפולים כולם. ₪ 1201

2. הוצאות רפואיות עקיפות

עלות נסיעה

בתחום הוצאות הדלק, קיבל הנתבע את דיווח התובעים, אלא שחלק על הבסיס לחישוב עבור כל קילומטר. התובעים ביקשו 20.2 ₪ לקילומטר. התובע טען שעלות לקילומטר, על פי הנסיון שלו היא 1. ₪ 21 בית הדין קבע, שיש לשלם רק את העלות השולית עבור כל קילומטר נוסף. דהיינו, רק את העלות של הדלק והבלאי הנגרם מכל קילומטר נסיעה, ולא השתתפות בביטוח שנתי, ירידת ערך שנתית וכד'. בטבלה שהוגשה על ידי התובעים, עולה שהעלות השולית לקילומטר היא 13.1 .₪ על פי בדיקת בית הדין, סכום זה אכן תואם את העלויות לקילומטר, וזהו הבסיס לחישוב. הקילומטרים המדווחים הם: 330 ק"מ. ₪

372.9

הפסד שכר עבודה

שלא כטענת הנתבע, יש לשלם גם אם אין הפסדים. שכן יש לשלם שכר על העובדה שנשלח עימו מלווה. ליווי זה הוא נצרך, ועל כן כלול בחיוב הריפוי. שלא כטענת התובעים, אין לשלם על בסיס שכר עבודה של מי שבפועל ליווה את הנפגע, במיוחד לאור העובדה שלא דווחו והוכחו הפסדים ישירים או עקיפים. על כן במקרה זה אנו קובעים שיש לשלם שכר מינימום בלבד . שכר המינימום נכון להיום הוא 70.20 ₪ לשעת עבודה. דווחו 28 שעות. ₪ 579.60

3. הוצאות התביעה

הצדדים ישאו בשווה באגרת בית הדין. האגרה המלאה היא 500 ,₪ וחציה הוא 250 .₪ ₪ 250

4 .תביעות נוספות

בחלק זה, קיבלו הצדדים את הצעת הפשרה של בית הדין. הנתבע ישלם סך כולל של 500,5 ₪ בתשלומים.

פסק הדין

1. הנתבע ישלם סך של 2403.5 ₪ עד לתאריך (הושמט לצורך פרסום).

2 .הנתבע ישלם סך של 5,500 ₪ בפריסת תשלומים של עד 11 תשלומים שוים של 500 ש"ח, החל מהחודש הבא. דהיינו, התשלום האחרון ישולם לא יאוחר מערב חג החנוכה בתאריך.

3 .פסק הדין ניתן בתאריך (הושמט לצורך פרסום).

 

הרב משה ארנרייך הרב יוסף כרמל הרב אריה כ"ץ