הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

מחקרים אקדמיים על רשת ארץ חמדה גזית

תקציר

במהלך השנים פורסמו מספר מחקרים שעסקו ברשת ארץ חמדה גזית, להלן רשימה חלקית

רון ש' קליינמן, "כיצד קובעים הדיינים האם יש תוקף לחוקים כ"דינא דמלכותא"?", תחומין מב, עמ' 247-232

 

רון ש' קליינמן "שיקול דעת שיפוטי הלכתי בדיני ממונות: 'מנהג גרוע' כמקרה מבחן" ספר יעקב וינרוט, עמ' 728-665 (גרשון גונטובניק, אבי וינרוט וחיים זיכרמן עורכים) (תשפ"ב)

 

רון ש' קליינמן ואבישלום וסטרייך "התוקף ההלכתי של חוק המנוגד לשיקולי צדק" תחומין מא (תשפ"א), עמ' 318-309

 

רון ש' קליינמן, אבישלום וסטרייך, "דין או צדק? התוקף ההלכתי של דין אזרחי המנוגד לשיקולי צדק", דיני ישראל, כרך לד (תשפ"א), עמ' 428-391 

 

שפרה מישלוב, "מה בקופסה? רב־תרבותיות בבתי הדין הפרטיים הפוסקים על פי ההלכה", מעשי משפט יא (2020), עמ' 165-141.

 

רון ש' קליינמן "באיזו מידה צריך לפסוק לפי החוק האזרחי?", תחומין לז, עמ' 399-388 (תשע"ז).

 

צבי דורות, ערכאות של תורה: היבטים חוזיים, נזיקיים ודיוניים בפסיקות בתי הדין לממונות, עבודת מוסמך, אונ' בר אילן תשע"ה.

 

רון ש' קליינמן "האם חוקי המדינה מחייבים כ'מנהג' גם את מי שאינו מכיר אותם?" תחומין לג, עמ' 93-82 (תשע"ג)

 

אדם חפרי-וינוגרדוב, "התעצמות הפלורליזם המשפטי בישראל: עלייתם של בתי־הדין ההלכתיים לדיני ממונות במגזר הציוני־דתי", עיוני משפט לד (2011).